Päivi Heikkilä-Halttunen: Rakkaus kirjaan ja kieleen alkaa sylistä

Varhain aloitetut lukuhetket ovat kuin arvokkaita talletuksia lapsen korkeakorkoiselle tilille. Lapsi, jolle on luettu pienestä pitäen, saa tuhdit eväät elämäänsä. Lapsen sanavarasto kasvaa, kun hänelle luetaan erilaisia kirjoja. Siitä on hyötyä myös sosiaalisten suhteiden luomisessa ja opinnoissa pitkälle aikuisuuteen asti.

Lasten lukemaan innostaminen ei ole mitään rakettitiedettä: riittää, että aikuinen hankkii kirjastosta tai kirjakaupasta lapsen kehitystasoon ja kiinnostuksen kohteisiin sopivia lastenkirjoja, joita luetaan ilman hoppua rennosti lähekkäin.

Sadut tukevat lapsen tunnekasvatusta

Ääneenlukuhetkissä sekä aikuinen että lapsi nauttivat tasaveroisesti turvallisuuden tunteesta ja hellyydestä. Sadut ja arkisemmatkin seikkailut tukevat myös lapsen tunnekasvatusta, kun hän pääsee ääneen luettujen kirjojen avulla myötäelämään erilaisia tunteita ja tilanteita.

Vaikka pieni vauva ei vielä ymmärrä sanojen merkitystä, hän hyötyy kaikesta arkisesta höpöttelystä ja rytmisen puheen poljennosta. Pienen lorun ja katselukirjan kokoisia hetkiä mahtuu aivan pienenkin vauvan ja taaperon arkeen monta päivässä! Päivittäiset vauvan hoitotoimet sujuvat kuin huomaamatta, kun niihin yhdistää sopivan lorun. Toiminnalliset leikkilorut opettavat lasta hahmottamaan kehoaan ja sen toimintoja sekä vahvistavat samalla lapsen ja vanhemman tunnesidettä ja vuorovaikutusta.

Leikki-ikäinen malttaa jo istua paikallaan ja keskittyä kuuntelemaan enemmän tekstiä sisältäviä kuvakirjoja, satuja ja tarinoita. Riimirunot ja toiminnalliset leikkilorut rohkaisevat vielä kouluikäistäkin leikittelemään kielellä ja sen monilla mahdollisuuksilla.

Lukuhetki rentouttaa lasta

Kirjan lukemisen tai tarinan kerronnan jälkeen on hyvä varata myös kiireetöntä aikaa yhteiselle keskustelulle. Usein lukuhetki rentouttaa lasta ja hän voi innostua pohtimaan luetun tarinan pohjalta hyvinkin syvällisiä asioita.

Lapsiperheiden arki on usein hektistä: vanhempien työpäivät ovat pitkiä ja monet lasten harrastukset vaativat kuljettamista ja läsnäoloa. Yhteiset lukuhetket eivät ole sidottuja suorituspaikkaan eikä niihin tarvita kalliita erityisvarusteita.

On tärkeää, että vanhemmat ja muut lapsen lähellä olevat aikuiset osoittavat itsekin nauttivansa lukuhetkistä. Lapsen kannalta on olennaista myös se, että aikuinen arvostaa tämän lukumieltymyksiä. Usein lapsi haluaa kuunnella samaa kirjaa kerta toisensa jälkeen. Tuttuus luo lapselle turvallisuutta. Joskus kirjan tarina voi olla lapsen mielestä niin monisyinen, että se vaatii useamman kuuntelukerran.

Lukemaan oppiminen juhlan arvoinen taito

Esikoululainen kiinnostuu yleensä luontaisesti kirjaimista ja kielestä. Vanhempien tehtävänä on tunnistaa kieleen ja lukemiseen liittyvät herkkyyskaudet sekä tukea ja kannustaa lasta uusien taitojen haltuun ottamisessa.

Lukemaan oppiminen on juhlan arvoinen taito. Lukutaitoa ei kuitenkaan opita käden käänteessä: sujuva lukutaito edellyttää paljon toistoa ja harjoitusta. Lukutaidossa on monta eri tasoa, ja aikuisen vastuulla  on tunnistaa ja sanallistaa lapsen taidon edistymistä. Olisi hyvä tarjota aina kulloiseenkin vaiheeseen sopivaa luettavaa, joka saa lapsessa aikaan onnistumisen tunteen.

Jo verraten sujuvastikin lukeva lapsi hyötyy vielä pitkään ääneen lukemisesta. Monet paksut romaanit voivat olla hänelle vielä liian haastavia, joten aikuisen ääneen lukemina hän niistä saa parhaimman nautinnon.  Välillä voidaan myös vaihtaa lukijaa: lapsi lukee ensin ja sitten kun hän väsähtää, aikuinen jatkaa eteenpäin.

Lapsen kirjallisuuskasvatus on ensisijaisesti kotien tehtävä, mutta tukea, apua ja tietoa löytyy myös neuvolasta, päiväkodista, koulusta ja kirjastosta. Lapsen lukemisen tukemiseen kannattaa kutsua myös muita aikuisia myös perhepiiristä: isommat sisarukset voivat lukea pienemmilleen, isovanhemmilla on aikaa lukea tai kertoa tarinoita vaikkapa omasta lapsuudestaan ja kummit, perheystävät ja naapurit ovat varmasti mieluusti mukana yhteisissä lukutalkoissa.

Lisää tietoa lasten kirjallisuuskasvatuksesta, hyvistä lastenkirjoista sekä perhelukemisen iloista ja hyödyistä:

Lukukeskus: Lue lapselle-  ja Lukulahja lapselle -hanke https://lukukeskus.fi/11041/
Lastenkirjainstituutti https://lastenkirjainstituutti.fi 
Onnimanni-lehti https://lastenkirjainstituutti.fi/onnimanni-lehti/etsi-onnimannista
Lastenkirjahylly-blogi http://lastenkirjahylly.blogspot.com
Päivi Heikkilä-Halttunen: Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen, Atena 2015, 3. uudistettu painos 2018