Hanke

Tartu tarinaan -hanke on Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston rahoittama puolitoistavuotinen hanke, jonka päätavoitteena on auttaa keskisuomalaisia lapsia ja perheitä löytämään lukuilo. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei ole vielä osa arkea.

Hankkeen tuotoksena syntyy päiväkoteihin ja Perhekahviloihin vietäviä Lukubokseja, jotka ovat täynnä tiettyyn teemaan liittyvää tekemistä; kirjoja, pelejä, leikkejä ja erilaisia toimintaideoita toteuttavaksi päiväkodissa tai kotona vanhempien kanssa. Lukubokseissa huomioidaan lapselle ominaiset tavat oppia sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet.

Vanhemmille ja kasvattajille on luvassa myös maksuttomia työpajoja ja asiantuntijaluentoja.

Hankkeen toteuttavat Niilo Mäki Instituutti,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
ja Jyväskylän kesäyliopisto.