Hankkeen toteuttajatahot

Tartu tarinaan -hankkeen rahoittaa Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto ja sen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopisto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja Niilo Mäki Insituutti.

Jyväskylän kesäyliopisto

Jyväskylän kesäyliopisto järjestää vapaan sivistystyön oppilaitoksena koulutuksia yksilöille, yhteisöille ja yrityksille. Koulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Yhtenä toimintamuotona on Lasten ja nuorten yliopistotoiminta. Toiminnan arvoina ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo.

Siirry tästä Jyväskylän kesäyliopiston sivuille!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry toimii MLL:n piirijärjestönä Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Piirin alueella toimii yli sata paikallisyhdistystä. Piirin tarkoituksena on edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä. 

Siirry MLL:n Järvi-suomen piiri ry:n sivuille tästä!

Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Niilo Mäki Instituutin keskeisenä toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten oppimisesta syrjäytymisen ehkäiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Siirry Niilo Mäki Instituutin sivuille!

Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

Keski-Suomen rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Keski-Suomen rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta.