Lukuboksit

–Toiminnallista lukemista päiväkoteihin

Tartu tarinaan -Lukuboksi on konkreettinen laatikko, jossa on tiettyyn lapsia kiinnostavaan teemaan liittyvää ikätasoista lukemista ja tekemistä. Lukubokseissa seikkailevat hankkeen omat Lukuhahmot, jotka osallistavat myös lapsia miettimään tapoja toiminnallistaa lukemista ja luettua. Lukuboksista löytyy siis erilaisten kirjojen lisäksi ehdotuksia toimintatuokioiksi, leikki-ideoita ja ennen kaikkea Lukuhahmon johdattelemana juoni, jota seuraamalla luetaan kirjoja, ratkaistaan tehtäviä ja toimitaan eri tavoin luettuun teemaan liittyen. Jokaisessa Lukuboksissa juoni rakentuu Lukuhahmon lähettämien kirjeiden ympärille; ensimmäinen kirje aloittaa toiminnan ja viimeinen kirje lopettaa sen. Tällä tavoin ryhmän aikuiset pystyvät säätelemään Lukuboksi-jakson kestoa ja aikatauluttamaan toiminnan varhaiskasvatuksen arkeen. Lukuboksien teemat rakentuvat mukana olevien kirjojen ympärille siten, että siihen voidaan liittää muita ryhmän ajankohtaisia toimintoja tai tavoitteita. Lukuboksi-toiminnasta muodostuukin jokaisessa ryhmässä lasten ja henkilökunnan innostuksen ja mielenkiinnon kohteiden myötä aivan omanlaisensa seikkailu! Lisäksi Lukuhahmojen kirjeet kehittävät lasten mielikuvitusta. Lukubokseissa huomioidaan lapselle ominaiset tavat oppia sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet. Lukuboksit sisältävät ohjeistuksen päiväkodin henkilökunnalle sekä kotiin välitettävää tietoa ja materiaalia. Lukubokseja ovat suunnitelleet ja toteuttaneet varhaiskasvatuksen ammattilaiset.

Koko talon Lukuboksit

Koko talon Lukuboksit on tarkoitettu useamman ryhmän yhtäaikaiseen käyttöön pienten ryhmästä aina esiopetukseen ikään asti. Toiminta on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista, sitä ei ole kuitenkaan eriytetty erikseen esiopetukseen. Teemoina koko talon Lukubokseissa ovat lasten arki, luonto, ötökät ja eläimet. Koko talon Lukubokseissa on noin 20  kirjaa, jotka sopivat eri-ikäisille lapsille.  Samoin ohjeistuksissa ja toiminnassa on huomioitu sekä pienet että isot päiväkotilaiset. Koko talon Lukubokseissa ryhmissä saatetaan ratkoa hieman eri tehtäviä tai eri tavoin, mutta Lukuboksi-toiminnan lopussa on kaikille yhteiset juhlat!

Koko talon Lukubokseja on yhteensä neljä erilaista:

 • Luku-Tempon Arkea ja Juhlaa (Arjen taidot, osallistuminen ja vaikuttaminen, lähiympäristö, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, luovuus ja mielikuvitus)
 • Tieto-Botin Luonnon ihmeet (Vuodenajat, luonto ja ilmasto, vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtumat, osallistuminen ja vaikuttaminen)
 • Luku-Taidon Ötökkätaidetta (Taiteellinen ilmaiseminen, ympäristön tutkiminen, luovuus)
 • Luku-Ilon Eläinten Valtakunta (Eläimet, taiteellinen ilmaiseminen, leikkiminen, vuorovaikutus)

3-5-vuotiaiden Lukuboksit

Noin 3-5-vuotiaille tarkoitetut Lukuboksit sopivat parhaiten yhden tai kahden ryhmän käyttöön kerrallaan. Kirjoja näissä Lukubokseissa on noin kymmenen. Toiminta on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista. Lukubokseissa rikastetaan tarinoiden avulla leikkejä ja pohditaan yhdessä Lukuhahmojen kanssa tunteita, ystävyystaitoja, luontoa kirjoja lukemalla ja lukemiseen liittyvällä toiminnalla.

3-5-vuotiaiden Lukubokseja on yhteensä neljä erilaista:

 • Luku-Tempon Tunnepomppu (Tunteet, tunnetaidot, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot )
 • Tieto-Botin ja Supersankareiden Seikkailu (Kaveritaidot, ystävät, vuorovaikutus, vahvuudet)
 • Luku-Taidon Luonnon värit (Luonto, luontosuhde, taiteellinen ilmaisu, retkeily)
 • Luku-Ilon Suuri Satuseikkailu (Leikin eri muodot, eläytyminen, sanallinen ja kehollinen ilmaisu, sosiaaliset taidot, erilaisuus)

Eskarilaisten Lukuboksit

Esiopetukseen suunnitellut Lukuboksit ovat valtakunnallisen esiopetussuunnitelman mukaisia. Niissä on noin kymmenen kirjaa ja mukana voi olla kirjoja myös aloitteleville lukijoille. Eskarilaisten Lukubokseissa on jo hieman haastavampia tehtäviä ja niissä harjoitellaan kielellistä tietoisuutta, sosiaalisia taitoja ja pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä yhdessä Lukuhahmojen kanssa. Eskarilaisten Lukubokseissa käsitellään kaveritaitoja, tunteita, kierrätystä, monikulttuurisuutta ja erilaisuutta.

Eskarilaisten Lukubokseja on yhteensä neljä erilaista:

 • Luku-Tempon Ystävyyden Aarrekartta (Sosiaaliset taidot, vuorovaikutus, ryhmäytyminen, vahvuudet)
 • Robotin Tunneboksi (Tunteet ja tunnetaidot, riimittely, luovuus)
 • Luku-Taidon Kierrätystaidetta (Kierrätys, ilmasto, taidekasvatus)
 • Luku-Ilon Erilaiset Ystävät (Monikulttuurisuus, erilaisuus, leikki, mediakasvatus)

Syksyn 2019 Lukuboksi-toiminta:

Lukuboksien suosio yllätti ja mäymme parhaillaan läpi kevään ja kesän aikana tulleita Lukuboksi- kyselyitä! Ilmoitamme elokuun aikana kaikille Lukuboksista kiinnostuneille ryhmille, milloin toivomanne Lukuboksi on vapaana!

Lapselle  lukeminen on rakkautta!

Lukubokseihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä joko Suvi Ylöseen (suvi.ylonen at nmi.fi, p. 040 665 1104) tai Riikka Vuorenpäähän (riikka.vuorenpaa at nmi.fi, p 040 665 0703).